Verkoopsvoorwaarden

De rechten van de Consument

De aangekochte producten zijn altijd vergezeld van een legale garantie die de productie- en conformiteitsdefecten dekt (bv. storing, defecten en breuken die voortvloeien uit een normaal gebruik, onvolkomenheden van het product) van de producten zelf gedurende 24 maanden vanaf de leveringsdatum van het product.
De legale garantie kan niet worden ingeroepen door diegenen die de producten aankochten in de context van de eigen zakelijke of professionele activiteit, met vermelding van het eigen VAT-nummer.
De wettelijke garantie geeft recht om de verkoper terug te vragen: volgens de keuze van de consument, de herstelling of vervanging van het product, zonder kosten, op voorwaarde dat de gevraagde oplossing niet onmogelijk blijkt of uitzonderlijk belastend ten opzichte van het alternatief, waarbij in overweging worden genomen: de omvang van het mogelijke defect, de waarde van het product zonder defect en de mogelijkheid dat het alternatief uitgevoerd kan worden door aanzienlijke ongemakken voor de klant te vermijden.
Indien de herstelling of de vervanging onmogelijk blijken, uitzonderlijk belastend of laattijdig zijn hetzij aanzienlijke ongemakken voor de klant met zich mee brengen en niet efficiënt blijken om het probleem op te lossen, heeft de klant het recht een prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. In de bepaling van het bedrag van de vermindering of de terug te geven som moet men rekening houden met het gebruik van het product. In elk geval, voor defecten van kleine omvang waarbij het niet mogelijk was over te gaan tot de herstelling of vervanging van het product, kan men niet overgaan tot de ontbinding van het contract.

Om de garantie te doen gelden, moet de klant volgens de wet:

  • het aankoopbewijs bewaren en tonen;
  • het defect melden binnen 24 maanden vanaf de aankoop.

Uitoefeningswijze van de Wettelijke Garantie

Voor alle aankopen online op de site WWW.FIBRILL.COM binnen de maximale termijn van 24 maanden vanaf de datum van ontvangst van het product, kan de Klant een verzoek sturen naar T-TEX srl tot herstel of vervanging.

  • via e-mail naar het adres info@fibrill.com met als onderwerp “Verzoek Technische Bijstand” en met het volledig ingevulde formulier in bijlage.
  • via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan het adres: T-TEX srl, Via Boggia 9, 28013 Gattico – Wijk Maggiate Sup. (NO)

Na ontvangst van de verklaring van het conformiteitsdefect, zal de CUSTOMER CARE van T-TEX srl binnen twee werkdagen de Klant contacteren om de te volgen procedure te communiceren voor het herstel of de vervanging van het product op basis van de typologie van het product zelf en de aard van het gedetecteerde defect, met aanduiding op het formulier die hij aan de Klant zal toesturen van de datum, geschat voor de terugbezorging van het herstelde product.

Voorwaarden en formulier Herroepingsrecht.

Andere voorwaarden van de shop

Door de verkoopsvoorwaarden te aanvaarden worden impliciet de volgende voorwaarden aanvaard:

Verzendingen en leveringen Privacy Policy

Contacteer ons

Fibrill wordt verdeeld door T-TEX srl,een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in de internationale distributie van innovatieve producten.

Ik las en aanvaard de voorwaarden voor de Verwerking van de gegevens. Privacy Policy